Fra og med april 2024 har Bodin KFUK-KFUM-speidere og Bodø KFUK-KFUM-speidere valgt å kjøre felles speiderenheter og alle speidermøtene vil finne sted med utgangspunkt ved Rønvik Kirke. Det betyr at vi får større enheter med flere speidere i hver enhet og dette ser vi er positivt, både for det arbeidet som skjer i enhetene og vi ser at speiderne synes det er flott å være mange på møtene. Konfirmantspeiderne, i samarbeid med Bodin menighet, vil ligge direkte under Bodin KFUK-KFUMN-speidere.

Bodin KFUK-KFUM-speidere leier også ut utstyr som er mulig og leie. se nettside https://www.bodinspeiderne.com