Etter du har hatt ledersamtale, er registrert som ny leder eller assistent kan du går videre med opplæring. 

1. Velkommen som leder

«Velkommen som leder» er et kortkurs på nett. Kurset handler om verdiene vi har i speideren og hvordan vi kan ha trygge møter og turer for speiderne våre. Dette kurset kan du ta alene eller sammen med lederne i gruppen din. Dette kurset er første punkt på sjekklisten for nye ledere.  

2. Sjekkliste for nye ledere

Dette er en opplæringsplan i form av en liste med punkter man burde ha vært gjennom i løpet av sitt første år som leder eller assistent. Mye av det viktigste lærer du lokalt i gruppen din. Sjekklisten er utarbeidet for å hjelpe deg og din gruppeleder til å konkretisere hva du bør kunne og ha gått igjennom i løpet av ditt første år som ny leder. Den dekker ikke alt, men er ment som en veiledning til det viktigste man burde kunne som ny leder. Du finner sjekklisten i lederhånboka eller på nett.

3. Lederhåndboka

Bruk lederhåndboka som et nyttig oppslagsverk for deg som er speiderleder. Nye ledere får boka tilsendt i posten, du kan også lese den på nett. 

4. Grenser og gråsoner

"Grenser og gråsoner" er et kursopplegg som ligger på forbundet sine nettsider. Meningen med kursopplegget er at ledere selv kan holde kurs og økter om dette i gruppen eller i kretsen. På nasjonale arrangement vil det også bli holdt økter om dette.

5. Ledertrening

Du kan også delta på alle kursene i kursmenyen vår og oppsatte kurs som du finner i arrangementskalenderen. Les mer om kursene som finnes i kursmenyen her.